Social Networking & Blogs
Addasu eich Preifatrwydd

Pryderu am eich gosodiadau preifatrwydd ar-lein? Addaswch y gosodiadau preifatrwydd ar eich prif gyfrifon yma: Addasu eich Preifatrwydd.

Creu gwefan gyda WordPress

Awydd cael eich gwefan eich hunan? Pwy bynnag ydych, mae'n dod yn haws ac yn haws i greu presenoldeb ar-lein, am ddim neu'n rhad iawn. Mae hwn yn adnodd gwych i'ch helpu i ddechrau arni gydag un o'r gwasanaethau mwyaf poblogaidd.

Sut i Adeiladu Cymuned Ar-lein

Mae'n gwneud yr hyn y mae'n ei ddweud ar y tun!! Sut i Adeiladu Cymuned Ar-lein: Rhestr Adnoddau (2012) - Cynllun Cymunedau Ar-lein.

Cyflwyno LinkedIn

Cyflwyniad cynhwysfawr i LinkedIn gan Networking for Work, rhwydwaith cymdeithasol cyfleus i weithwyr proffesiynol a cheiswyr swyddi fel ei gilydd.

Rhwydweithio Cymdeithasol/Blogiau

Mae rhwydweithio cymdeithasol yn ein galluogi i reoli a chyfathrebu gyda'n cysylltiadau mewn ffordd hollol newydd a chael mynediad i wybodaeth fel erioed o'r blaen. Mae canllawiau Digital Unite yn dangos sut i gymryd rhan yn y dulliau cyffrous, hwyliog a hyblyg yma o gyfryngau cymdeithasol.