Cyrsiau ac Adnoddau

Mae llawer o safleoedd ardderchog, dogfennau a chymunedau ar-lein a all ateb eich cwestiynau a datrys eich problemau gyda thechnoleg gwybodaeth. Rydym wedi casglu rhai ohonynt yma ac wedi'u trefnu yn ôl pwnc i'w gwneud yn haws canfod yr hyn yr ydych yn edrych amdano.

Beth sydd ymlaen yn Llyfrgelloedd Blaenau Gwent: Yn cynnwys gwybodaeth ar yr hyn sy'n digwydd yn eich llyfrgell leol.

Hygyrchedd: canllawiau a gwybodaeth i bobl gyda gwahanol anghenion hygyrchedd..

Arbed Arian: yn cynnwys siopa ar-lein, gwefannau cymharu prisiau a safleoedd i'ch helpu i arbed arian bob dydd.

Rhwydweithio Cymdeithasol a Blogiau: Yn cynnwys canllawiau i'ch helpu gyda blogiau a safleoedd cymdeithasol poblogaidd..

Tystlythyrau: Straeon newydd da personol.

Wrth gwrs, nid ni yw'r unig bobl i fod wedi casglu dolenni defnyddiol fel hyn. Os na allwch ganfod yr hyn yr ydych yn edrych amdano yma, mae gan ein rhiant brosiect Cymunedau 2.0, ei dudalen adnoddau ei hun sy'n werth ei lyfrnodi, ac mae GEECS, un o bartneriaid Cymunedau 2.0, hefyd yn cadw tudalen adnoddau ar eu blog.