Cymryd Rhan

Mae staff a gwirfoddolwyr sy'n cymryd rhan yn 'Dewch Ar-lein Blaenau Gwent' yn gweithio gyda grwpiau a sefydliadau lleol i ddarparu sesiynau cyfrifiadur am ddim i bobl sydd eisiau mynd ar-lein , dysgu sut i ddefnyddio'r we a mwynhau ei holl fanteision.

Hoffem i gynifer o bobl ag sydd modd i gymryd rhan yn y prosiect, un ai drwy wirfoddoli fel unigolyn neu drwy ymuno â sefydliad. Os oes gennych ychydig awr neu ddwy yn wag, byddem yn gwerthfawrogi eich help i gael mwy o bobl ym Mlaenau Gwent ar-lein.

Mae pawb ohonom yn gwybod am rywun nad yw ar-lein ar hyn o bryd. Gallwn helpu i ddileu'r rhwystrau a'u hannog i ddechrau cyfathrebu gyda theulu drwy Skype neu e-bost, Facebook neu Twitter. Gallwn eu helpu i arbed arian gyda gwefannau cymharu prisiau, a gallwn eu helpu i gysylltu'n well gyda'u cymunedau diolch i wefannau a gwasanaethau newyddion lleol.

Gwirfoddolwyr

Os hoffech wirfoddoli gyda ‘Get Blaenau Gwent Online’, cysylltwch ag un o’r tîm neu cwblhewch yffurflen hon.

Mudiadau

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno a’r ymgyrch, cysylltwch ag un o’r tîm neu cwblhewch yffurflen hon.