Cael Cefnogaeth

Mae Dewch Ar-lein Blaenau Gwent yn gweithio gyda grwpiau a sefydliadau lleol i ddarparu sesiynau cyfrifiadur am ddim i bobl sydd eisiau mynd ar-lein, dysgu sut i ddefnyddio'r we a chael y budd mwyaf ohoni.  Mae Dewch Ar-lein Blaenau Gwent yn cyfuno nifer o brosiectau yn y sir sydd i gyd yn anelu i helpu unigolion, grwpiau cymunedol a mentrau i fynd ar-lein.

Unigolion

Gall gwybod sut i fynd ar-lein a defnyddio technoleg eich helpu i aros mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau, arbed arian a hyd yn oed gael mwy allan o'ch hobïau. I helpu unigolion i fynd ar-lein, rydym yn cynnal sesiynau agored ar draws y fwrdeisdref sy'n rhad ac am ddim i'w mynychu. Byddwn yn ychwanegu'r sesiynau hyn i'r wefan felly dewch draw a chymryd rhan neu gysylltu ag un o'r tîm i gael mwy o wybodaeth.

Grwpiau Cymunedol

Gall technoleg helpu grwpiau cymunedol mewn llawer o ffyrdd, megis cynyddu eich cyrraedd a'ch cynaliadwyedd, arbed arian i chi a rhoi gwybodaeth i chi. Medrwn gyflwyno amrywiaeth o wahanol sesiynau i'ch grŵp cymunedol. Cynlluniwyd sesiynau i ddiwallu eich anghenion a medrir eu cyflwyno yn eich lleoliad eich hun neu mewn canolfan leol. Nid yw offer a mynediad i fand eang yn broblem; gallwn ddarparu hyn i gyd.

Gallwn helpu gefnogi grwpiau cymunedol drwy ddarparu gwasanaeth ymgynghori am anghenion Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) eich grŵp gyda'n gwasanaeth adolygu TGCh. Bydd y broses yma'n ein galluogi i gyflwyno cefnogaeth sydd wedi ei theilwra i'ch anghenion. Nod y prosiect yw cefnogi a helpu eich grŵp i ddeall eich TGCh a'ch cefnogi i ddefnyddio technoleg. Cysylltwch ag un o'r tîm i gael mwy o wybodaeth.

Mentrau

Rydym yn awyddus i annog mentrau i ddefnyddio ac i fanteisio ar fuddiannau technoleg a’r posibiliadau a gynigir gan y we. Byddwn yn dod i gwrdd â chi, gwneud arolwg o’r TG a threfnu pecyn o gefnogaeth i’ch cynorthwyo chi i fanteisio ar offer sy’n adlewyrchu eich anghenion. Gallwn helpu os ydych angen cymorth gyda gwefan neu greu e-lythyr i gadw mewn cysylltiad gyda’ch cwsmeriaid. Cysylltwch ag un o’r tîm i ddarganfod mwy.