Amdanom Ni

Mae 'Dewch Ar-lein Blaenau Gwent' yma i helpu preswylwyr Blaenau Gwent i fynd ar-lein a chael mwy allan o dechnoleg newydd.

Mae sgiliau technoleg newydd yn dod mor bwysig â darllen ac ysgrifennu, ac mae'r rhai heb y sgiliau hynny yn debygol o ddod dan anfantais economaidd a chymdeithasol cynyddol. Mae'r agenda 'Cynhwysiant Digidol' yn ymwneud â gwella bywydau pobl, helpu pobl i gyfathrebu'n rhwyddach, prynu nwyddau'n rhatach a hefyd am fedru cyrchu gwasanaethau cymdeithasol yn rhwyddach. Mae cynhwysiant digidol hefyd am ostwng arwahanrwydd cymdeithasol.

Cefnogir 'Dewch Ar-lein Blaenau Gwent' gan raglen 'Cymunedau 2.0' Llywodraeth Cymru ynghyd â Chyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent.

Bydd y staff a gwirfoddolwyr sy'n cymryd rhan yn 'Dewch Ar-lein Blaenau Gwent' yn gweithio gyda grwpiau a sefydliadau lleol i roi sesiynau cyfrifiadur am ddim i bobl sydd eisiau mynd ar-lein, dysgu sut i ddefnyddio'r we a manteisio ar ei buddion niferus.

Rhestr Partneriaid Llawn

 • WEA
 • Blaenau Gwent County Borough Council
 • Tai Calon
 • United Welsh
 • Job Centre Plus
 • Communities First
 • 3VTV
 • GAVO
 • Gwent Police
 • Bridges Into Work
 • QWEST
 • Age Concern
 • RSVP
 • SWITCH