Eileen Best

Dechreuodd Eileen Best, 84, ar ei thaith ddysgu gyda sesiynau blasu yn ei llyfrgell leol yn Blaenau. Cofrestrodd ar brosiect 'E-nable' lle bu'n mynychu sesiynau rhyngrwyd wythnosol. Prynodd gŵr Mrs Best liniadur iddi, ond gwaetha'r modd bu farw'n fuan wedyn. Er gwaethaf hyn, roedd Mrs Best yn awyddus iawn i ddefnyddio'r gliniadur, ac er cof am ei gŵr ymunodd â'r dosbarth yn Llyfrgell Blaenau. Roedd Mrs Best wedi meistroli ei gliniadur o fewn cyfnod byr iawn ac yn defnyddio Skype i gadw mewn cysylltiad gyda'i mab yn Seland Newydd.

'Os gallaf i ei wneud ar fy oedran i, fe all unrhyw un!' - Mrs Best.

'Mae Mrs Best yn fodel rôl wych ar gyfer dysgwyr hŷn; mae'n frwdfrydig iawn ac mae ganddi gymhelliant gwych. Mae mynd ar-lein yn wirioneddol wedi agor ei byd' - Ross, cydlynydd E-nable.

Enwebwyd Mrs Best am wobr addysg oedolion y flwyddyn ym mis Mai 2012 ac enillodd deitl 'Dysgwr Hŷn y Flwyddyn'.

 

Mrsbest

 

 

Share
Twitter