Christine Margerum

Roedd Christine Margerum yn ddechreuwraig lwyr heb unrhyw sgiliau technoleg gwybodaeth. Dechreuodd ar sesiynau blasu anffurfiol yn y llyfrgell a symud ymlaen i ddosbarthiadau dysgu ar-lein LearnDirect. O ddysgu yn y llyfrgell, dechreuodd ar hobi newydd o hel achau ei theulu ar-lein. Cafodd Christine hefyd gefnogaeth yn chwilio am swyddi ar-lein ac ysgrifennu CV. Mae wedi cael swydd lawn-amser newydd yn ddiweddar ar ôl bod yn ddi-waith am flynyddoedd lawer. 'Bu'n wych dysgu yn y llyfrgell. Fe wnes ddechrau heb fawr o sgiliau technoleg gwybodaeth, ac i feddwl mod i newydd ddod o hyd i swydd newydd! Fyddai hyn byth wedi bod yn bosibl heb yr help a'r gefnogaeth a gefais!'

 

Blaina

 

Share