Lansio ymgyrch Dewch Ar-lein Blaenau Gwent

Lansir Ymgyrch Dewch Ar-lein Blaenau Gwent ar 25 Chwefror 2013 yn Llyfrgell Tredegar. Mae'r ymgyrch yn dod ynghyd â gweithgareddau cynhwysiant digidol ym mhob rhan o'r fwrdeisdref dan un faner drwy ddatblygu gwefan Dewch Ar-lein Blaenau Gwent, y Bartneriaeth Strategol Cynhwysiant Digidol, grŵp gweithredol a chynllun cynhwysiant digidol.

Cyflawnwyd y dull gweithredu blaengar hwn drwy weithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol ym Mlaenau Gwent. Bydd yr ymgyrch yn rhoi'r sylfaen i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol yr agenda cynhwysiant digidol.

Blaenau Gwent yw'r sir gyda'r allgauedd digidol uchaf yng Nghymru, gyda 46% (25,177) o'r oedolion ymhlith y boblogaeth yn methu mwynhau cyfleoedd a manteisiwn technolegau digidol. Daw'r diwygiadau lles arfaethedig a chyflwyno Credyd Cynhwysol â heriau sylweddol i lawer o breswylwyr sy'n methu defnyddio technolegau digidol. Bydd y dull gweithredu partneriaeth rhagweithiol yma yn sicrhau y gall pobl gael mynediad i becyn cydlynol ac addas o gefnogaeth.

Share
Twitter