Chwefror 2013

Lansio ymgyrch Dewch Ar-lein Blaenau Gwent

Lansir Ymgyrch Dewch Ar-lein Blaenau Gwent ar 25 Chwefror 2013 yn Llyfrgell Tredegar. Mae'r ymgyrch yn dod ynghyd â gweithgareddau cynhwysiant digidol ym mhob rhan o'r fwrdeisdref dan un faner drwy dd...

Cymeradwyo cynllun Dewch Ar-lein Blaenau Gwent

Cymeradwywyd cynllun Dewch Ar-lein Blaenau Gwent a ariannwyd gan Cymunedau 2.0 ac am y tro cyntaf bydd yn creu ffocws ar gyfer cynhwysiant digidol ym Mlaenau Gwent. Bydd y prosiect yn cynnig cefnogaet...

BT yn cyhoeddi'r lleoliadau cyntaf ar gyfer prosiect band eang ffibr 'Superfast Cymru'

Tua 32,000 o gartrefi a busnesau yng Nglynebwy, Tredegar, Bangor, Caernarfon, Dolgellau, Porthaethwy, Porthmadog a Phwllheli fydd y cyntaf i fanteisio o'r bartneriaeth. Caiff tua 17,500 cilomedr o ge...

– Llyfrgelloedd – Prosiect cynhwysiad digidol ar gyfer pobl gyda nam gweledol

Bu cais am gynllun Grant Arloesedd a Datblygu CyMAL yn llwyddiannus. Roedd y cais am gyllid ar gyfer prosiect peilot ar gynhwysiant digidol a chafodd Llyfrgelloedd Blaenau Gwent ychydig dros £3000 i g...

...

Share
Twitter