Beth sydd ar yn llyfrgelloedd Blaenau Gwent

 

Beth allwch chi wneud yn llyfrgelloedd Blaenau Gwent

  Yn ogystal â chynnig dewis gwych o lyfrau ar gyfer pob diddordeb ac achlysur, mae Llyfrgelloedd Blaenau Gwent hefyd yn darparu ... Mae holl lyfrgelloedd Blaenau Gwent yn cynnig sesiynau blasu an...

Qwest

Gall Swyddogion Datblygu QWEST gynnig cefnogaeth un-i-un yn holl Lyfrgelloedd Blaenau Gwent. Maent yn cynnig technoleg TG drwy ysgrifennu CV, chwilio am swyddi ar-lein a chymorth gyda phroses Univer...

Learn Direct

    Y peth gwych am ddysgu gyda learndirect yw fod y cyrsiau mor hyblyg ac mai'r cyfan rydych ei angen yw mynediad i'r rhyngrwyd. Caiff cyrsiau eu cyflwyno mewn darnau bach, fel y gallwch ddysgu a...

Cyfeillion Digidol

  Mae prosiect "Cyfeillion Digidol" yn rhoi cefnogaeth technoleg gwybodaeth am ddim i unrhyw un 50+ oed. Cyflwynir y prosiect yn Llyfrgell Cwm a Llyfrgell Blaenau. Bob bore dydd Llun yn Llyfrgell Bl...

Share
Twitter