Hygyrchedd

 

Dalenni Ffeithiau AbilityNet

Dyma rai adnoddau ardderchog i helpu pobl gydag amrywiaeth o anghenion hygyrchedd Dalenni Ffeithiau AbilityNet | AbilityNet....

Cynnyrch a Chyhoeddiadau RNIB– YouTube

Mae llawer o fideos defnyddiol ar Sianel YouTube RNIB i helpu pobl ddall a gyda golwg rhannol i gael mwy o wahanol fathau o dechnolegau digidol:  Cynnyrch a Chyhoeddiadau RNIB – YouTube....

Cyfrifiaduron o £99

Cyfrifiaduron personol pen desg o gyn lleied â £99 a gliniaduron o £169 - mae cynllun Get Online @ Home yn helpu i wneud cyfrifiaduron yn fwy fforddiadwy:Get Online @ Home.  ...

SCIE: Defnyddio TGCh mewn gweithgareddau ar gyfer pobl gyda dementia

Mae Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol wedi cyhoeddi canllawiau ardderchog am Ddefnyddio TGCh mewn gweithgareddau ar gyfer pobl gyda dementia.  ...

Cyfrifiaduron ac offer cyfrifiadurol ar gyfer pobl anabl - help a chyngor annibynnol

Canllaw gan Living Made Easy ar galedwedd cyfrifiadurol (offer nid meddalwedd) megis mathau gwahanol o fysellfyrddau, llygod ac argraffwyr a gynlluniwyd i'ch cynorthwyo os ydych yn cael anhawster yn d...

BBC – My Web My Way

Mae'r safle yn rhoi help ar hygyrchedd, gan alluogi defnyddwyr cyfrifiadur i fanteisio i'r eithaf ar y rhyngrwyd beth bynnag eu gallu neu anabledd: BBC – My Web My Way...

...

Share
Twitter