Pwy ydym ni

Mae Dewch Ar-lein Blaenau Gwent yn ymgyrch gan nifer o bartneriaid sydd i gyd yn anelu i helpu pobl a sefydliadau Blaenau Gwent i gael mwy allan o dechnoleg a'r rhyngrwyd. Dyma ychydig am bob un o'r prosiectau a sefydliadau sy'n gysylltiedig.


Mae Cymunedau 2.0 yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru a gynlluniwyd i fynd i'r afael ag allgauedd digidol yng Nghymru. Fe'i cyflwynir gan bedwar sefydliad partner – Canolfan Cydweithredol Cymru, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Chanolfan George Ewart Evans ar gyfer Dweud Straeon ym Mhrifysgol Morgannwg.

 

Who We Are

 

Daeth llawer o'r cyllid ar gyfer Cymunedau 2.0 o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae Cymunedau 2.0 yn gweithio yn ardal y rhaglen Cydgyfeirio yng Nghymru a rhannau o Wrecsam, Sir y Fflint a Phowys, yn helpu cymunedau a mentrau bach i fanteisio i'r eithaf ar y rhyngrwyd.

Share
Twitter