Cwrdd â'r Tîm

Angela Jones, Brocer TGCh Ardal

Mae Angela yn Frocer TGCh Ardal ar raglen Cymunedau 2.0 ym Mlaenau Gwent. Mae Angela'n gweithio gyda sefydliadau a mentrau cymunedol i ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol ledled Blaenau Gwent, Merthyr a Thorfaen.

Stephanie Davies, Brocer TGCh yr Ardal

Mae Stephanie yn Frocer TGCh Ardal Blaenau Gwent yn gweithio ar y rhaglen Cymunedau 2.0. Mae Stephanie'n gweithio gyda sefydliadau a mentrau cymdeithasol i gyflwyno gweithgareddau cynhwysiant digidol ym mhob rhan o'r fwrdeisdref.

James Reichelt, Gweithiwr Cylch

Mae James yn weithiwr cylch ar brosiect Cymunedau 2.0. Mae'n gweithio gyda grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol i ddadansoddi ac argymhell datrysiadau TGCh cynaliadwy ac effeithlon. Gall hyn gynnwys ymchwilio strategaethau gwefannau a marchnata i osod cronfeydd data a serfwyr.

Laura Howe, Gweithiwr Allgymorth

Dechreuodd Laura weithio fel gweithiwr allgymorth cynhwysiant digidol yn 2011. Mae Laura'n gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau o fewn y gymuned gan eu helpu i gysylltu a manteisio o dechnoleg ddigidol, yn neilltuol y rhyngrwyd. Mae'n gweithio'n benodol yn ardal Blaenau Gwent, gan gynnal amrywiaeth o gyrsiau a gweithdai sy'n cynnwys popeth o gyfrifiaduron i ddechreuwyr i helpu sefydliadau i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithol.

Alpha Bah, Gweithiwr Allgymorth

Ymunodd Alpha â Cymunedau 2.0 yn 2009. Ei rôl yw cyflwyno dosbarthiadau sylfaenol mewn cyfrifiaduron a'r We i Waith mewn llyfrgelloedd a lleoliadau cymunedol ym Mlaenau Gwent. Cyn hynny, bu'n gweithio ar brosiect a ariannwyd gan Microsoft gydag Ymddiriedolaeth Scarman lle mae ei rôl oedd cyflwyno adeiladu cyfrifiaduron personol a straeon digidol ar draws y Deyrnas Unedig.

Share
Twitter