Bilingual Statement

We try to ensure that our website is available in both English and Welsh language versions. However, as some sections of the site are updated on a frequent basis or updated by automated feeds, this is not always possible. We have a number of Welsh language speakers within the team who update the site when possible. As the website is an additional part of all our roles we do not always have the capacity to ensure everything we write is translated.  We hope that you enjoy our site and that you enjoy our updates in both languages.

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein gwefan ar gael mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg. Fodd bynnag, gan fod rhai rhannau o’r safle yn cael eu diweddaru yn rheolaidd neu gan porthiant awtomataidd, nid yw hyn yn bosibl bob tro. Mae gennym nifer o siaradwyr Cymraeg o fewn y tîm yn diweddaru’r safle pan fo hynny’n bosibl. Gan fod y wefan yn rhan ychwanegol o’n holl swyddi nid ydym bob amser yn cael y gallu i sicrhau bod popeth byddwn yn ysgrifennu yn cael ei gyfieithu. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau ein safle ac y byddwch yn mwynhau ein newyddion diweddaraf yn y ddwy iaith.

Share